Новини

Новини

20.07.18

Глобъл Одит Сървисез ООД- гост на официална церемония за приключване на мащабен проект в град Габрово

Одиторската и консултантска компания Глобъл Одит Сървисез ООД получи покана за участие в церемония по откриване на реконструирани и новоизградени обекти от градската инфраструктура на град Габрово - парк „Колелото“, Шиваров мост и част от Източната градска улица, във връзка с успешното приключване на проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
25.05.18

Новият Регламент GDPR

Новият Регламент за защита на личните данни влиза в сила от днес.
24.02.16

Обнародван нов Закон за обществените поръчки

Приетият от Народното събрание на 2 февруари 2016 г. нов Закон за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник, бр. 13 от 16.02.2016 г. и влиза в сила, считано от 15 април 2016 г.
24.11.15

Парламентът прие новия Закон за счетоводството

На извънредно пленарно заседание на 24.11.2015 г., Парламентът прие окончателно на второ четене новия Закон за счетоводството.
06.10.15

Обнародване в ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.

Обнародвани са в ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.: - служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.1 и ал.2, т.4 - служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.2, т.1,2 и 3 - сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10