Услуги

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

  • Установяване на индивидуален сметкоплан
  • Поддържане на подробно записване на всички транзакции (двустранно счетоводно записване), включително на оборотна ведомост
  • Изготвяне на всички изисквани от закона отчетни документи
  • Изготвяне на данъчни декларации
  • Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие с българското законодателство (баланси, отчети за приходи и разходи, отчети за паричните потоци, отчети за собствения капитал, пояснения към финансовите отчети, данъчни декларации, статистически доклади)
  • Представяне на необходимите доклади до съответните органи на властта
  • Възнаграждения за персонала
 • Основен курс за компании, прилагащи МСФО
  • Презентация на многобройните промени, публикувани наскоро от КМСС
  • Изследване на случаи и практически примери, свързани с прилагането на МСФО
  • Дискусия как да избягваме потенциални капани и проблеми при прилагането на стандартите.
 • Когато нямате нужда да поддържате самостоятелен представителен офис и неефективно натоварен административен персонал, защото Вашият бизнес е специфичен, сезонен, малък, стартиращ или в друго населено място, ние бихме могли да Ви осигурим:
  • Предоставяне на данъчен адрес.
  • Предоставяне на пощенска кутия.
  • Предоставяне на e-mail адрес.
  • Предоставяне на телефон за връзка.
  • Отговор на пощенска и e-mail кореспонденция.
  • Отговор на телефонни повиквания.
  • Предоставяне на приемни за провеждане на делови срещи.