Услуги

Данъчни и правни съвети

Данъчни услуги

Данъчните съвети, които предлагаме, включват консултиране на клиентите във връзка с данък общ доход, косвените данъци, въпроси, засягащи международното данъчно облагане, частни въпроси на клиента и оптимизиране на човешкия капитал. Някои от услугите във връзка с данъчното законодателство и данъчните ефекти на разнообразни сделки са следните: 
  • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони.
  • Данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества.
  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци.
  • Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади.
  • Обжалване на данъчни ревизионни актове.
  • Данъчна защита по време на данъчни ревизии.
  • Проверки на данъчното състояние и за спазване на данъчното законодателство.

Ние в "Глобъл Одит Сървисез"ООД помагаме на нашите клиенти да отговорят на сложността на глобалните операции в среда на различни и динамично променящите се законодателства и култури. Нашият богат опит, професионализъм и отлични отношения с държавната данъчна администрация са ключът към добрия резултат на данъчните услуги, които предлагаме.